ISKM56

Cílem volitelného předmětu vyučovaného na FF MUNI je rozvíjet dovednosti studentů v oblasti designu efektivní a smysluplné vizualizace. V předmětu se naučí používat základní nástroje k vizualizaci dat, dokážou vizualizovaná data evaluovat a budou schopni diskutovat grafické reprezentace dat z hlediska jejich efektivity v různých kontextech. V teoretické rovině budou obeznámeni se základy vizuálního vnímání, designu a estetiky ve vizualizaci dat. Veškeré materiály včetně záznamů přednášek jsou dostupné níže na tomto webu.

1. Úvod do vizualizace dat
2. Historie vizualizace
3. Základy vizualizace dat
4. Vizuální vnímání
5. Barva ve vizualizaci
6. Smysl a estetika
7. Estetika a manipulace
8. Formy vizualizace

Úvod do vizualizace dat

Slova jako infografika, graf nebo vizualizace používáme velmi volně, ve skutečnosti ale mají jasný význam. Podíváme se obecně na pole vizualizace dat a položíme si první důležitou otázku: proč to vůbec děláme? A jak tomu vůbec správně říkat?

Materiály a záznamy

Ilustrace k modulu IKSM56-1

Historie vizualizace

Nejlepší ilustrací smyslu vizualizace jsou příklady, kdy sehrála zásadní roli - ať už někomu pomohla získat finance na výzkum nebo zachránila nespočet lidských životů. Budeme si vyprávět příběhy těch nejikoničtějších vizualizačních milníků z historie a pokusíme se z nich poučit.

Materiály a záznamy

Ilustrace k modulu IKSM56-2

Základy vizualizace dat

Každý graf, i ten nejjednodušší, se skládá z několika základních ingrediencí. V této přednášce zapomeneme, že Excel dělá grafy na kliknutí, a ponoříme do světa absolutních základů: měřítek, prostorů, vizuálních proměnných, Pochopení základních stavebních prvků vizualizace nám umožní odpoutat se od limitů nástrojů, jako je právě Excel - a zamířit k neomezené kreativitě.

Materiály a záznamy

Ilustrace k modulu IKSM56-3

Vizuální vnímání

Abychom dokázali správně skládat a volit vizualizační ingredience, potřebujeme alespoň rámcově tušit, jak funguje zrak a lidský mozek, když vizuální vjemy zpracovává. Mnoho z toho mála, co víme, víme díky iluzím. Jak můžeme tyto znalosti a pravidla promítnou do vizualizace?

Materiály a záznamy

Ilustrace k modulu IKSM56-4

Barva ve vizualizaci

Na barvu platí klasické pořekadlo o dobrém sluhovi a špatném pánovi. Barva dokáže vizualizaci neskutečně obohatit, ale také absolutně potopit. Je dobré neustále myslet na to, že barva je nejsubjektivnějším článkem vizualizace - nikdo nevidí barvy stejně. Co to znamená pro vizualizaci?

Materiály a záznamy

Ilustrace k modulu IKSM56-5

Smysl a estetika

Jak graf vypadá hraje velkou roli v jeho vnímání. Letité spory ve vizualizační komunitě stále opomíjejí jeden zásadní fakt: vizualizace dat je nástroj, podobně jako kladívko - a takový nástroj může každý využít k jiným účelům. Někteří ho využívají k manipulaci druhými, někteří chtějí zaujmout a někteří prostě chtějí jen objektivně a akademicky předat data.

Materiály a záznamy

Ilustrace k modulu IKSM56-6

Estetika a manipulace

Vizualizace je manipulátorův sen. Nemusíte lhát, nemusíte si vymýšlet čísla… Stačí jen využívat různých vlastností grafů a správně s nimi hýbat tu tam, tu zase jinam. Na začátku se ještě vrátíme k předchozímu tématu estetiky grafu, ale hned potom se podíváme na základní výbavu každého vizulháře: jak manipulaci v grafech odhalit, nebo jak ji použít pro dobro své i celého světa.

Materiály a záznamy

Ilustrace k modulu IKSM56-7

Formy vizualizace

Vizualizace, to není jen koláč a sloupec. A co dělat, když tyto základní formy nestačí účelu, který sledujeme, či komplexnosti dat, která se snažíme zobrazit? Sparkline, treemap, scatterplot, horizon chart nebo třeba metodu small multiples si ukážeme a vysvětlíme prakticky při průletu vizualizačními formami.

Materiály a záznamy

Ilustrace k modulu IKSM56-8

Další obsah k předmětu

Další přednášky externích vyučujících na témata mapové vizualizace a vizualizace v žurnalistice nebyly nahrávány. Materiály k praktickému cvičení jsou bez dalších komentářů dostupné zde.

Icons made by Smashicons and Freepik from www.flaticon.com