Vizualizace dat

Blogy a weby

Blog o vizualizaci dat na Mediu: https://medium.com/vizualizace-dat

Výzkumy a publikace

MAREK, Tomáš. Vizualizace dat jako informační bariéra u nevidomých uživatelů. ProInflow [online]. 2021, 13(2) [cit. 2021-12-03]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: doi:10.5817/ProIn2021-2-4

JAROŠ, Richard a Pavla PAUKNEROVÁ, ed. Nejen kruhy: vizuální přístupy v zobrazování dat a informací. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2017. ISBN 978-80-87989-06-7. Odborná spolupráce Lada Hubatková-Vacková a Tomáš Marek.

MAREK, Tomáš. Efektivní vizualizace dat se zaměřením na základní typy grafů [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ndjbx3/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Jan Boček.

MAREK, Tomáš. Od datové vizualizace k datovému umění [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: https://theses.cz/id/70cui9/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Jan Boček.

Vybraná proběhlá školení a workshopy

2021

12/2021 | Kurz vizualizace dat a grafů pro knihovníky (dvě celodenní setkání + e-learningová podpora) v rámci VISK

11/2021 | Rektorát MUNI - Přednáška pro vědce a výzkumníky k vizualizaci dat a vizuální popularizaci vědy

11/2021 | FSS MUNI - Přednáška a workshop v angličtině pro studenty oboru International Relations and European Politics

09/2021 | Krátký příspěvek na semináři IVIG 2021: Vizualizační gramotnost a knihovny - výzva k akci

06/2021 | Přednáška v rámci cyklu UX Monday pro Asociaci UX

2020

Bude doplněno.

2019

11/2019 | ÚK FF MUNK - Efektivní vizuální komunikace - workshop pro ústřední knihovnu FF MUNI

7/2019 | ENGETO Datová akademie - blok na téma vizualizace dat a efektivní dashboardy

6/2019 | JCMM - Efektivní vizualizace - workshop pro nadané středoškoláky

4/2019 | UJEP - Teorie a praxe vizualizace dat - přednáška pro studenty grafického designu

3/2019 | ÚK FF MUNI - Efektivní vizuální komunikace - workshop pro ústřední knihovnu FF MUNI

2018 a dříve

3/2017 | PdF MUNI - Vizualizace a grafy v odborné praxi - workshop

6/2016 | NASIV - Efektivní grafy - praktický seminář pro knihovníky