Blog o vizualizaci běží na platformě Medium

18/10/2019 ⟶ vizualizace

Můj blog o vizualizaci dat dlouho běžel na vlastním hostingu. Z důvodů časových a technických jsem ho však dávkově přesunul na platformu Medium. Vznikla tam tedy vlastní publikace, do které jsou články nahrané. Staré i nové texty teď najdete na adrese www.medium.com/vizualizace-dat.