Datové předměty v podzimním semestru

28/6/2020 ⟶ vyuka

Podzimní semestr se sice ještě citelně neblíží a zkouškové období jarního semestru letos trvá až do konce září, registrace předmětů už ale za dveřmi postává. Je proto čas podívat se, jaké předměty v podzimním semestru můžete studovat, pokud se profilujete směrem informačního a datového managementu. Kromě tradičních B předmětů a jednoho ze dvou povinných (ISKM55) se těším i na předměty úplně nové (ISKM73) nebo nějakou dobu nevypisované (ISKM26). Nabídka se ještě může měnit, stejně tak časy výuky ještě nemusí být u všech předmětů finální.

Ilustrační fotografie

ISKM55 Nástroje a metody datové analytiky

Jeden ze základních a povinných profilačních předmětů. Jeho cílem je poskytnout studentům vhled do problematiky datové analýzy a nejpoužívanějších metod či nástrojů pro práci s daty. Po absolvování předmětu budete za pomoci rozličných nástrojů schopni získat data z různých zdrojů, vyčistit a zpracovat je do strojem použitelné podoby, provést na datech základní analytické operace i prezentovat výsledná zjištění pomocí interaktivních vizualizací. Pavel Klammert a Honza Kudělka vás základy datové analytiky provedou každé pondělí od 16:00 do 17:40. Sylabus v IS MUNI.

ISKB56 Úvod do jazyka SQL

Cílem předmětu je naučit se využívat dotazovací jazyk SQL pro řešení praktických úkolů při získávání informací z existujících databází či vlastních dat. Kromě jazyka SQL se seznámíte také s databázemi samotnými a způsobem jakým se dá přemýšlet o vztazích mezi entitami v běženém životě. Předmět je otevřen i pro bakalářské studenty. Honza Pospíšil a Tom Hrabal budou do tajů SQL zasvěcovat každý čtvrtek od 18:00 do 19:40. Sylabus v IS MUNI.

ISKM56 Vizualizace dat

Po absolvování předmětu budete schopni navrhovat efektivní a smysluplné vizualizace, používat základní nástroje k vizualizaci dat nebo evaluovat a diskutovat grafické reprezentace dat z hlediska jejich efektivity v různých kontextech. V teoretické rovině se seznámíte se základy vizuálního vnímání, designu a estetiky ve vizualizaci dat. Debatovat nad vizualizacemi s vámi budu každý čtvrtek od 12:00 do 13:40. Sylabus v IS MUNI.

ISKB48 Digitalizace kulturního dědictví

Jeden z předmětů zaměřených do oblasti Digital Humanities. Cílem předmětu je naučit studenty novým strategiím provádění výzkumu sbírek v knihovnách, archivech, muzeích a dalších institucích kulturního dědictví. Naučíte se ovládat různé metody pro interpretaci, zobrazování a propojování informací a dat ze sbírek kulturního dědictví. Do bohatství kulturního dědictví se s vámi bude nořit Michal Lorenz každou středu od 18:00 do 19:40. Sylabus v IS MUNI.

ISKM26 Informační audit

Cílem předmětu je seznámit se s informačním auditem jako klíčovou složkou managementu organizace. Problematika bude představena z teoretického i praktického pohledu. Součástí výuky bude praktické provedení některé části auditu. Kromě toho, že budete schopni uplatnit definované praktické činnosti v informačním auditu, pochopíte i důvody a důsledky v organizačním i širším kontextu, včetně kontextu datového. Své praktické zkušenosti vám budou po dvouleté pauze opět předávat Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D. a Ing. Petr Očko, Ph.D. Předmět se vyučuje blokově, čtyři přesné termíny (soboty) ještě budou oznámeny.Sylabus v IS MUNI.

ISKM73 Commons, P2P a digitální identita

Výuka ve formě přednášek a praktických workshopů bude zaměřena na prozkoumání socioekonomických souvislostí digitálních infrastruktur, vynořujících se s rozvojem platformové ekonomiky a dalších variací sdílených ekonomik” a přiblížení tzv. commons based” modelů, které nesou příslib zdravějších forem spolupráce a přístupů k nakládání s osobními daty. Předmět zahájíte přehledem a mapováním současných technologických a ekonomických trendů, na jejichž pozadí vyvstávají palčivé otázky, týkající se soukromí, digitální identity a dat. Klíčovým motivem bude trojúhelník tenze mezi ochranou soukromí, bezpečností a ekonomickými zájmy. Zcela nový předmět s vámi otevřou Jakub Lanc a Roman Novotný každé liché úterý v bloku od 9:00 do 12:00. Sylabus v IS MUNI.