Materiály k předmětu Vizualizace dat volně přístupné

15/11/2019 ⟶ vizualizacevyuka

Cílem volitelného předmětu vyučovaného na FF MUNI je rozvíjet dovednosti studentů v oblasti designu efektivní a smysluplné vizualizace. V předmětu se učí používat základní nástroje k vizualizaci dat, dokážou vizualizovaná data evaluovat a jsou schopni diskutovat grafické reprezentace dat z hlediska jejich efektivity v různých kontextech. V teoretické rovině se seznámí se základy vizuálního vnímání, designu a estetiky ve vizualizaci dat. Veškeré materiály včetně záznamů přednášek jsou nyní dostupné na tomto webu v záložce ISKM56.

Ikony k materiálům z předmětu ISKM56