NaMI/Úvodní setkání

Zpět na témata NaMI

Prezentace, záznam a podmínky ukončení z úvodního organizačního setkání.

Prezentace k přednášce
Záznam přednášky

Podmínky ukončení

Docházka není povinná, přednášky jsou nahrávány.

Podmínkou ukončení bude vypracování závěrečné eseje. Vyberete si jedno téma z přednášek a nahlédnete ho vlastní optikou, vlastní rešerší, vlastním pohledem. Následuje kolokviální zkouška v menších skupinkách, pravděpodobně distančně. Budeme se bavit o esejích - eseje budete publikovat on-line. Rozsah a podrobnější zadání pro eseje bude specifikováno během semestru.

Během semetru se pokusím zorganizovat nástrojový Barcamp - podrobnější informace dodám. Účast nebude povinná, všechno upřesníme.