Grafy od školky na brněnském OpenAltu

12/11/2023 ⟶ konferencevizualizace

Příspěvek na konferenci OpenAlt 2023

Na konferenci OpenAlt jsem 12. listopadu 2023 podnikl krátký exkurz do tématu vizualizační gramotnosti. Příspěvek byl pojatý jako call-to-action k hledání možných cest jejího rozvoje, a to nejen v kontextu tradičního vzdělávacího systému. Kromě stručného úvodu do vizualizační gramotnosti jsem prezentoval také výstupy z části obsahové analýzy českých učebnic, která poodhaluje současný stav rozvoje dovedností spojených s vizualizací dat na českých školách.