Publikace

Blogy a weby

Blog o vizualizaci dat na Mediu: https://medium.com/vizualizace-dat

Výzkumy a odborné články

MAREK, Tomáš a Martina MANĚNOVÁ, 2022. An Analysis of Graphical Representation of Data in Elementary School Mathematics Textbooks. European Proceedings of International Conference on Education and Educational Psychology [online]. ICEEPSY 2022: Education and Educational Psychology. ISSN 2672-8141. Dostupné z: doi:10.15405/epiceepsy.22123.15

MAREK, Tomáš, 2021. Vizualizace dat jako informační bariéra u nevidomých uživatelů. ProInflow [online]. 13(2) [cit. 2021-12-03]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: doi:10.5817/ProIn2021-2-4

Diplomové práce

MAREK, Tomáš. Efektivní vizualizace dat se zaměřením na základní typy grafů [online]. Brno, 2014 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ndjbx3/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Jan Boček.

MAREK, Tomáš. Od datové vizualizace k datovému umění [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-10-18]. Dostupné z: https://theses.cz/id/70cui9/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Jan Boček.

Participace na knihách

JAROŠ, Richard a Pavla PAUKNEROVÁ, ed. Nejen kruhy: vizuální přístupy v zobrazování dat a informací. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2017. ISBN 978-80-87989-06-7. Odborná spolupráce Lada Hubatková-Vacková a Tomáš Marek.