Proběhl vizualizační workshop v MZK

20/10/2022 ⟶ vzdělávánívizualizace

Několik knihovníků z Jihomoravského kraje se zúčastnilo workshopu na téma manipulace s vizualizací dat. Jak roste objem dat kolem nás, roste i počet vizualizací a grafů, s kterými se každý den setkáváme. Schopnost je nejen kriticky číst, ale také smysluplně a efektivně tvořit, je jednou z důležitých dovedností pro současný svět. Ne setkání jsme si společně prošli základy vizualizace dat a bavili jsme se primárně o tom, jakým způsobem tyto dovednosti rozvíjet u různých cílových skupin, od dětí až po seniory. Nejvíce jsme se samozřejmě zaměřili na dovednosti spojené s rozpoznáváním různých vizuálních manipulací dat.