Rozvíjím vizualizační gramotnost studentů i pedagogů ve Vyškově

25/4/2022 ⟶ workshopyvizualizace

Od února do března jsem se podílel na vzdělávacích aktivitách vyškovské knihovny. Připravil jsem jak webinář pro učitele o cestách rozvoje vizualizační gramotnosti, tak aktivity pro středoškoláky a veřejnost, především seminář nazvaný Data, grafy, kouzla: jak (ne)manipulovat”. Zpětnou vazbu studentů i pedagogů přebírám z regionálního tisku.

Fotka ze semináře Data, grafy, kouzla: jak (ne)manipulovat

Líbilo se mi, jak se snažil co nejvíce napojit na nás a pochopit naše názory a poznatky.“

Bezpochyby si teď budu dávat větší pozor, čemu věřit, a než tomu uvěřím, tak to pořádně zkontroluji, jestli tam není schovaná nějaká tajná manipulace.“

Netušil jsem, že se takovéto věci dějí.“

Žáci si představovali, že jdou do knihovny na nějakou přednášku o knize, to bylo jejich očekávání od knihovny jakožto instituce, ale poté mi sdělili, že byli překvapeni, že se uvnitř knihovny řeší mnohem širší problematika. Z reakcí studentů soudím, že to byla pro ně zajímavá zkušenost, a navíc i prezentace pana lektora byla pro ně atraktivní.“

Přednáška k mediální gramotnosti zaměřená na vizualizaci dat prostřednictvím různých typů grafů byla velmi erudovaně, avšak věku přiměřeně zpracována. Lektor používal řadu praktických ukázek, vše bylo názorně demonstrováno a studenti mohli sami zúročit, co již o vizualizaci a tvorbě grafů vědí. Zároveň si mohli uvědomit, jak mohou být vizualizace manipulativní a jak je důležité být v tomto ohledu obezřetní. Studenti byli celou dobu adekvátně zapojováni a motivováni, mohli se v průběhu přednášky na cokoliv zeptat a lektor s nimi navázal velmi partnerský vztah. Velmi pozitivně hodnotím také připravenost pana Marka a jeho verbální projev i celkové vystupování.“

Velmi si cením informací, které jsme dnes získali. Myslím, že je využiji.“