Knihovníci ze Zlína si vyzkoušeli vizualizační nástroje

19/9/2023 ⟶ vzdělávánívizualizace

Knihovníci a knihovnice ze Zlína a okolních knihoven si v rámci workshopu vyzkoušeli například nástroje Open Refine, RAWGraphs nebo Datawrapper. To jsou všechno jednoduché, ale velmi silné aplikace pro práci s daty, které nevyžadují odborné technické nebo programátorské dovednosti. Na konci workshopu jsme dokázali data převést do interaktivního grafu pro webové stránky knihovny, ale prakticky jsme si cestou k efektnímu výstupu osvojili i základní pravidla a doporučení pro tvorbu smysluplných vizualizací.

Workshop byl realizován za podpory Ministerstva kultury ČR, konkrétně programu VISK 2.